Välkommen till  utställningar under2020, där jag planerar delta  med min bildkonst i  akryl och akvarell.
      
              

                KRUT-rundan Ulvsby                          30-31 maj 
           
                Tällerud   Hembygdsgård                 19 - 26 juli   

                 Almars Gård/Galleri                           27 sept-4 okt  

                 Ev tillkommer ytterligare
                 2 st utställningar som
                 i nuläget inte är klara.